torsdag 26 maj 2011

Juholt och Libyen: Trovärdigheten i fara
Det förvånar mig att Juholt är så oproffessionell i utrikes- och försvarspolitiken. Han sägs ju ha ägnat alla sina 16 år i riksdagen åt bara försvarspolitik.... och ändå blir allt fel. Stopp för svenska insatser i höst, nej kanske något,  men då bara marina insatser, inget flyg och och att ge sådana besked innan varken Nato eller FN har frågat.... Ogenomtänkt, okunnigt och oproffsigt. Och det drabbar inte bara Juholt och en kantstött socialdemokarti, det drabbar Sverige som land om vårt förtroende utåt sätts i fråga. Ta tag i karl...en liten snabbkurs i försvarspolitik....

Det kan bli nya miljarder till SL och trafiken
Det säger i alla fall infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i dagens DN http://www.dn.se/ Centern har drivit på för att öka kollektivtrafikens andel av trafiken. Alla partier står numera bakom denna inriktning. Då måste mer av spår, T-bana, tvärbanor, spårbilar och sjöbussar till, och mer pengar.

Den 7-8 september har KOMPASS
en stor konferens om spårbilar på Waterfront i Stockholm. Vi hoppas att Catharina E-S och Maud O kan inleda och ge ett positivt besked från regeringen om den första Pilotbanan i Sverige, gärna Akademinska hus från KTH till Universitetet med framtida banor till Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet.

Darr på ribban i kf...
Nja, men rejäla politiska diskussioner om viktiga frågor för Värmdös medborgare och med Monica Pettersson och Max Ljungberg som lagom "styrande" ordförande... Det mycket lyckade och uppskattade projektet stallkraft med funktionshindrade som arbetar med hästar ser trots ett halvårs onödigt väntande och spekulerande i alla fall ut att kunna fortsätta efter ytterligare några politiska turer i kultur och fritid. Onödig tid men kanske ändå landar bra.

Ansvarsfrågan
för kommunstyrelsens ordförande är ju en tacksam politisk fråga för oppositionen och andra som vill ha uppmärksamhet. Det blir en vända till med revisorerna och ks. Bra att majoriteten insåg detta för att undvika överklaganden av formella skäl. Lars-Erik Alversjö fick som person beröm och det ska han också ha för ett bättre samarbetsklimat.

Olle Marktstedts motion
om miljön vid Slussen borde fått ett bättre beslut än avslag. Centerns förslag om en skrivelse till SL och Stockholms stad där Värmdö kommun sammanfattar sina förslag på förbättringar borde koalitionen kunna ha stöttat. Inte minst MP som tagit upp just bullerfågan i landstinget...varför så tyst Malin?

För övrigt ska vi i kväll prata om utbyggnaden av GC-väg mm i Hemmesta som också diskuterades på kf i går.

Inga kommentarer: