lördag 28 maj 2011

Kungen skakar - inte monarkin
Att fler vill att kungen ska avgå och efterträdas avVictoria är inte så konstigt efter alla turer de senaste åren. De försvagar kungen och fler ser Victoria som statschef som är mycket populär och i mina ögon väldigt representativ och förståndig. Att förtroendet för kungen minskar är inte detsamma som att förtroendet för monarkin gör det. Victorias stora popularitet kan tvärtom stärka monarkin. Nu är monarki-republik ingen stor politisk fråga så länge som monarken bara har representativa uppgifter och saknar politisk makt. Det är nog bara vänstern och Peter Althin i republikanska föreningen som vill det.

Kd släpper vårdnadsbidaget -men vad kommer i stället?
I går kunde vi höra Kd-ledaren Göran Hägglund tala om att han nu fått hela partistyrelsen med sig på att skrota vårdnadsbidraget. Hela familjepolitiken ska ses över, säger Hägglund. Men vad ska komma i stället? Det är inte så klokt att ta bort något som många förknippat med just kd innan man har något i stället. Vad säger kd-ledaren på Värmdö Stefan Dozzy som verkligen kämpat för vårdnadsbidraget? Och opinionssiffrorna....?

Skärgårdsmässan skapar dialog med skärgårdsfolket
Att finnas på plats under några dagar med lite centerinfo om bland annat "Nord-syd passagen", en ny båtlinje från Blidö i Norrtälje till Utö i Haninge, snabb utbyggnad av bredband och sänkt taxa på
Waxholmsbolaget höst och vår för att förlänga turistsäsongen är bra medborgarkontakt. Många skärgårdsbor men också "stockholmare" går runt och tittar, pratar och köper i stånden. Konstigt att bara centern av partierna deltar i mässan.

Skarven måste minska i antal
Vi hade också en debatt om Skarven  på eftermiddagen med förespråkare, motståndare och forskare. Centerns miljö- och skärgärdslandstingsråd Gustav Andersson beskrev tydligt centerns linje. Skarven  måste minska i antal för fisket, naturen och miljön men ska finnas kvar.

För övrigt ska jag nu in på andra dagen med Skärgärdsmässan

Inga kommentarer: