fredag 27 maj 2011

Ratko Mladic äntligen gripen
Det är egentligen ofattbart att personer som Ratko Mladic och Usama bin Ladin kan hålla sig gömda för en hel värld i 10-15 år utan att gripas för sina folkmord. Nu äntligen har Mladic gripits och skall ställas inför rätta i Haag. Hans brott och dödande skedde 1992-1995 då vi i Sverige  diskuterade EU inför folkomröstningen 1994. Jag vet själv att jag tänkte att vi mer borde diskutera och försöka får fram vad som hände i Serbien. Nu får vï det 15-20 år efteråt....

Medborgardialog om trafik och byggande i Hemmesta
I går genomfördes Medborgardialogen om trafikläget mellan Hemmesta Vägskäl och Ålstäket och om Hemmestas framtid. Nog var vi 60-70 personer och det var många frågor som ställdes. Förbifart Hemmesta var mest het och det fanns både för och emot. Nej, det är ingen lösning alls eftersom trafiken bara kommer att flyttas genom en förstörd Storskog till Ålstäket. Varje ny motorväg ökar antalet bilar. Det är faktiskt meningen med vägar. Rusta upp Skärgårdsvägen först med rondeller och tunnlar, gång-och cykelvägar, bättre och tystare kollektivtrafik, fler infartsparkeringar för bil och cykel.
Därefter kan vi diskutera utbyggnad med nya bostäder. Gör rätt från början.
Bra genomförd dialog av Anders Gullander och samhällsplaneringsnämnden.

För övrigt ska jag nu till första styrelsemötet med KOMPASS efter årsmötet och därefter til Skärgårdsmässan på Djurgården.

För l

Inga kommentarer: