fredag 20 maj 2011

Centerns förnyelsedag på Norra Latin
Samma dag som Miljöpartiet väljer nya språkrör. Två gröna partier som lägger ut texten för framtiden. Centern kommer att stärka den gröna identiteten i det nya partiprogram som kommer att antas på extrastämman i november nästa år. Miljöpartiet vill naturligtvis med Gustav Fridolin och endera av Mikaela Valtersson eller Åsa Romsson tar rejäl plats inför valet 2014. Se upp eller se framåt. Det är precis detta förnyelsedagen skall handla om.

Så cyklar jag då till bussen till Slussen och vidare till Norra Latin

Maud talar om förnyelse
Sverige är bra på innovationer, säger Maud Olofsson i sitt inledningsanförande. Men vi är inte lika bra på att nyttja dem och omsätta dem tekniskt och kommersiellt. Vi måste dra nytta av våra innovationer och skapa ett system där både tillväxt och god miljö är möjligt, För det behöver vi ett nytt ekonomiskt system. Det kommer att betyda att vår livsstil måste ändras, men det behöver inte vara till det sämre. Bra talet så långt men det kom inget mer om hur det ska gå till. Ingen vision från centern om hur förnyelsen ska ske.

Mycket intressant miljöseminarium
som jag ägnade dagen åt. Andreas Carlgren inledde. Och visst, den förnybara energin eller det tredje benet mellan vattenkraft och kärnkraft växer kraftigt; vindkraft, bioenergi, solkraft. Sverige är det gröna framgångslandet, säger Andreas. Men varför ligger centern kring fyra procent?

Reidar Carlsson på Norrtelje tidning får debatten att hetta till
i den sista utfrågningen på miljöseminariet.Centerns milljöpolitik är luddig. Kärnkraften är ett sänke. Är centern för eller mot kärnkraft? Kan fp säga att de vill ha mer kärnkraft kan väl vi säga att vi vill avveckla den. Här blev det debatt och jag ställde själv frågan till Andreas om inte centern kunde kräva ett moratorium mot nya kärnkraftverk precis som man gjort i Tyskland. Inget svar från miljöministern. Vi måste se upp för Mp så att vi inte blir miljöpolitiskt utplånade, menade Reidar. Det träffade nog flera i publiken...

För övrigt blev det lite mingel efter seminarierna, men jag saknade media...Var de kanske på Mp-kongressen?

Inga kommentarer: