måndag 16 maj 2011

S, Mp och Sd vann i Västra Götaland och Örebro
Det var ingen bra modell att ha omval eller nyval som en del kallar det. Ett valdeltagande på 43 procent i Västra Götaland är oaccetabelt och försvagar legitimiteten och därmed valdemokratin. Örebro med 77,4 är bättre men inte bra. S med Juholt har stärkt sin ställning. Det kan vara avgörande för mycket av den fortsatta valperioden fram till 2014. Mp går fram eller håller sin ställning medan Sd går fram i båda valen, särskilt i Västra Götaland både i procent och i mandat. En oroande trend.

Centern ökade en tiondel
i procent i Västra Götaland, men tillräckligt för att ta det där ytterligare mandatet men  minskar kraftigt i Örebro från 6,6 till 4,6 procent. Det är på riksnivå centern måste få en nystart med nytt program och ny partiledning.

Bra artikel av Andréas Carlgren  med flera om "en hållbar värld"
Klimatförändringar, miljö- och energikatastrofer med oljeutsläpp, stormar, ökenutbredning, översvämningar med vattenkatastrofer hotar miljarder människors framtid på jorden. Rätt klimat-, miljö- och energipolitik minskar fattigdomen i världen.

Så kan men enkelt sammanfatta den artikel på DN Debatt, www.dn.se
som Andsrèas Carlgren, Gunilla Carlsson tillsammans med två forskare skriver i dag. "Goda färskvattenresurser, bördiga jordar och stabilt klimat är en förutsättning för fattigdomsbekämpning..."Vi måste få en ekonomisk värdering av naturkapital. Att utvinna mer olja ökar BNP men tär på naturen. Vi måste få nya måttstockar på hållbar utveckling. Bra. Ett svar på Anders Wijkman och Co men det viktiga är innehållet. Bra för både världen och centern.

För övrigt blir det inre tjänst i dag och genomgång av handlingar inför forskningsberedningen i morgon

Inga kommentarer: