tisdag 24 maj 2011

Bodström skiljer ut sig
Thomas Bodströms bok blir hans testamente från politiken. Att ställa ut och betygsätta sina  arbetskamrater är ju detsamma som att lämna in. Om tio år, när det nuvarande s-gänget lämnat politiken, kan han komma tillbaka...
Bodström var ju inte socialdemokrat förrän Persson ringde och frågade...då gick han in i partiet för att dagen efter bli Justitieminister. En mindre lyckat sådan med ständigt nya förslag och propositioner som han nu säger att han aldrig hann läsa... förtroende,,, nej, men uppmärksamhet och miljoninkomster ja.

Landstingsstyrelsen tog budgeten med oförändrad skatt men 100 kr till på SL-kortet
Just hemkommen från morgonens möte med landstingsstyrelsen med huvudämne budgeten för 2012. Alliansen behåller skattesatsen 12.10 men höjer SL-kortet med 100 kr till 790. Det är nödvändigt om alla investeringar i främst spår som centern drivit ska bli verklighet. Vi satsar hårt på vården med stora investeringar och 3-400 nya vårdplatser i riktning mot 700 de närmaste åren.
På längre sikt måste hela samhället fundera på hur vården ska byggas ut och finansieras som jag skrev om i går. Enklare åkommor och vardagliga snuvor måste tas emot i primärvården. Akutvården ska prioriteras för de svårare vårdfallen.

Centern driver på landstingets miljöarbete
Centern, inte minst miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson själv, har drivit på för ett offensivt och framåtsyftande miljöarbete i landstinget. SL ska nå 50 procent förnybara drivmedel i trafiken 2012. Landstingets el- och värme kommer nästan helt från förnybar energi, utsläpp av miljöstörande läkemedel minskar i 15 av 22 sorter, ekologiska livsmedel ökar från 10 till 24 procent, nya Karolinska sjukhuset blir klimatneutralt. Nu måste vi tala om det också.... och fortsätta satsningen i det nya miljöprogram som är på väg

För övrigt blir det styrelsemöte om en stund med Värmdöcentern.

Inga kommentarer: