söndag 22 maj 2011

Regeringen och Maud får beröm för näringspolitiken
Det är lätt att sitta på läktaren och tala om hur man ska spela. Det är roligt när andra ger regeringen och centern beröm så som i IMD-rapporten World Competitive Yearbook. Av 59 länder i världen har Sverige avancerat från plats 9 till 4 i fråga om konkurrenskraft och gynnsamt företagsklimat. I den årliga attitydundersökningen bland företagare ligger Sverige etta. Goda besked gerockså en regeringsstudie (Ds 2011: 17) se www.svd.se . Baksidan är att utbildning lönas sig dåligt i Sverige, arbetslösheten är för hög, särskilt för ungdomar och invandrare. Bra, det är roligt med beröm. Bättre utbildning, lättare och snabbare att anställa ungdomar och invandrare.Oj, vilken rapport nästa gång....

Miljöpartiet talar om breddning, statsbärande, en tredje kraft
Visst har det skett en väldig förändring sedan Mp bildades efter folkomröstningen 1980. Då var det kärnkraften och är fortfarande, avveckla två reaktorer närmaste åren är budskapet. Centern bör svar med att kräva ett 10-årigt moratorium  för nya reaktorer och satsa på förnybart som visar att kärnkraften inte behövs.
Makten över tiden, energi-och klimatpolitiken, pensionerna, industripolitiken och att stå vid sidan om blockpolitiken och bli den tredje kraften...Ja, mycket bra. Bjud in Mp till fler uppgörelser. C + Mp kanske...?

För övrigt blir det tennis i dag och gräset behöver klippas...och

Inga kommentarer: