fredag 13 juli 2012

Bra initiativ med ny försvarsberedning för analys av försvars- och säkerhetsfrågor
Regeringen har bantat och fortsätter att banta kraftigt på försvaret. ÖB har talat om att kanske hela försvarsgrenar måste skäras ner. Det finns inget omedelbart hot mot Sverige som land. Det finns däremot ständigt risk för terrorattacker av typ Breivik överallt i världen. Terrorism och internationell brottslighet måste ständigt bevakas. Bra också att Ryssland, som nu genomför en ev de största upprustningarna efter andra världskriget, granskas noga. Tycker också att det nodiska försvarssamarbetet liksom samarbetet med Baltikum bör stärkas och ingå i försvarsberedningens analys.

Höstens infrastrukturproposition: Ett utmärkt tillfälle förbättra underhåll, skapa nya vägar och järnvägar och satsa på ny modern miljövänlig transportteknik som trådbussar och spårbilar.
 I Almedalen vände Anders Borg och åtstramningarna skulle bli också investeringar med den stora infrastrukturpropositionen som flaggskepp. Bra naturligtvis. Underhåll och säkerhetsinvesteringar på järnvägar och vägar ska ligga högt. Det dämpar den ganska envisa kritiken från oppositionen, främst MP. VA-systemen och elnäten måste ses över och förnyas för 100-tals miljarder kronor för att möta nya bostadsområden och överföring av vindkraft och annan förnybar energi.

I Stockholmsregionen
Satsa på Tvärbanan, T-banan, trådbussar och spårbilar i Stockholmsregionen. Bra för resenärerna och stärker Alliansen. Centern borde ta fram ett eget förslag både för landet och Stockholmsregionen och driva det tydligt inför förhandlingarna.

För övrigt var det en trevlig lunch med Somja i går på Björkviks  havskrog med sol, vind strömming och segelbåtar.

Inga kommentarer: