söndag 1 juli 2012

Just kommit från röntgen för att kolla operationen, avvaktar svar
Vet ingenting om den närmaste framtiden. Kan komma hem i morgon eller tisdag. Finns det en chans att komma till Almedalen så tar jag den.

Nya bud i Bryssel. Skuldländerna Italien, Spanien och Grekland får igenom krav. Merkel anpassar sig.

Där jag nu ligger med gipsat ben i sängen har jag bara kunnat följa vad som händer i världen via tidningar. Italien och Spanien får direkt stöd från räddningsfonden ESM utan att gå vägen över staten Monti och Rajoy kör med Hollandes hjälp över Merkel och Tyskland. En sorts Europeisk bankinspektion ska inrättas som kontrollerar lånen. ESM ska också få rätt att köpa euroländernas statsobligaioner mot att länderna följer EU:s rekommendationer ( Merkel). EUropakt och tillväxtpakt är en del av uppgörelsen.

En uppgörelse är nådd, aktierna stiger alla är nöjda med ett steg framåt...men vad säger Grekland och grekerna och Tyskland och tyskarna, och vad återstår av Maastricht, Lissabon
En slutsats är klar. Allt går mot mer överstatlighet.
Merkel vinner i längden med allt mer av riktning mot en fiskal union eller en finansunion. Gemensamma skattebaser och skatter, gemensamma budgetregler där EU kan böta medlemsländerna, övervakning och kontroll av euroländerna, en gemensam finansinspektion. Merkel får ökad inflytande i EU mot per pengar till krishärdar.. Reinfeldts Nej blev anpassning. Vi får en EU-stat som styrs av Tyskland.

För övrigt kommer Sonja snart hit igen till avd 34. När får jag röntgenplåtarna från i dag....? Om det någon gång stämt med en pilsner i daget så....

1 kommentar:

Clarence Örhammar sa...

Hans! Ögonblickets verk är oförutsägbart. Beklagar vad som hänt men du är av rätta virket för att just kunna resa dig igen.
Fortsätt att skriva då din blogg är en av de ytterst få som jag finner mödan och tiden värt följa. Kunnigt , initierat och befriande skönt fritt från personliga elakheter och tillkortakommanden. Krya på dig önskar Clarence Örhammar-Värmdö.