lördag 7 juli 2012

Seminarium om hållbara städer
Peter Öhrn  är en "gammal! folkpartistisk partisekreterare som nu förestår delegationen  för hållbara städer. Charlotta Fredriksson och Catharina Schyberg var några av forskarna som beskrev "15 hinder för hållbar stadsutveckling". Planeringen måste samordnas bättre mellan t.ex arbete och bostäder .Jag delade ut Destination och informerade om spårbilar.

Centerseminarium om arbetslösheten och Europa
Ett bra sätt att jämföra hur tyskarna har så låg ungdomsarbetslöshet och vi så hög. En otrolig satsning på förnybar el och avveckling av kärnkrafrten. Mer focus på stimulanser, mer samarbete, politik, industri, fack, skola, akademi.

EMU-seminarium om krisen i EUropa
var det mest intressanta med Junilistan som arrangör med Nils Lundgren, Stefan de Vylder m fl.En mycket allvarlig kris, Frågan är om vi kan lösa den. Och frågan är också om vi som varnade för EMU och röstade Nej nu ska vara de som försöker finna lösningar på krisen. Skall vi låta stödfonderna, sparprogrammen och avskrivningarna fortsätta i ett eller kanske flera år till eller ska vi låta EMU "gå i konkurs" och börja om? Ett huvudproblem är den oerhörda politiska prestige från främst Tyskland och Frankrike som finns i EMU-projektet.
Stefan de Vylder ville avsluta nu: "Bättre ett fasansfullt slut än en fasa utan slut.".

Inga kommentarer: