onsdag 18 juli 2012

Jag blir mer bederövad över den totala stiltjen från FN och EU i Syrien - Röda korset agerar
Vad ska man göra. Det känns förkrossande att följa dödandet och terrorn dag för dag. FN och EU har totalt tappat kontrollen. Internationella Röda korset ICRC,  agerar och klassar nu konflikten som icke internationell väpnad konflikt,eller "inbördeskrig". Det har folkrättslig status och stärker andra stater att agera. Det ger också Röka korset ett starkare mandat att skydda och hjälpa i brott mot den humanitära rätten, alltså krigsbrott. Vad säger Jan Eliasson, Carl Blidt, Fredrik Reinfeldt?

Carl Tham får nu sällskad av Assar Lindbäck - euron var en felsatsning
Det kan man läsa i gårdagens www.dn.se . Assar Lindbäck var min professor i nationalekonomi. Han var en ikon redan då. Jag minns honom väl med sina lite långsamma resonemang - och så en slutsats.
Jag röstade ja till EMU, skriver Assar. Han kunde inte föreställa sig att förbudet i Maasstrichfördraget mot att lösa ut länder med svaga finanser skulle överges.

Nu återstår bara "centralisering av finanspolitiken i en "fiskal union" eller en kaotisk upplösning av valutaunionen". Något liknande som jag skrev häromdagen fast jag inte är nationalekonom....
"Den valutaunion vi röstade om 2003 finns inte längre",avslutar Assar.

Sänkningen av krogmomsen har gett 10 000 jobb
Detta enligt restauranföreträdarna sjäva som på www.svd.se/brannpunkt i går skriver om att 9500 fler jobbade i restaurangbranschen första kvartalet i år än i fjol, enligt SCB. Roligt och grattis til Mats Eriksson och centern som hårdast drivit frågan. Skål.

För övrigt blir det lite hemarbete i dag där faktiskt knät känns lite bättre. Får höra vad farbror doktirn - det är en frarbor - säger när jag ska på återbesök på måndag.

Inga kommentarer: