onsdag 12 december 2012

Äntligen ett Europapatent efter 40 års arbete - bra för företag, jobb och uthållig tillväxt
Efter tingstjänstgöringen arbetade jag en tid som fristående jurist med bland annat patentfrågor för småföretag. Under tiden i EU-parlamentet försökte jag på olika sätt få igenom ett Europapatent, men...oj, vilka problem, främst språkliga.På vilket språk ska ansökan om patentet inges. Franska naturligtvis, England är ju knappt med i EU... nej, tyska, den stora industrinationen...
Efter tiden i EU-parlamentet arbetade jag också en tid med småföretag och fick själv erfara hur mycket tid en patentansökan till flera EU-länder kräver och hur mycket pengar, sådär en 3-400 000 tusen kronor per land.

Nu har EU-parlamentet enats om en ansökan för att få en uppfinning skyddad i hela EU
Det är en stor framgång efter alla år och det stärker främst småföretagen, ökar jobben och den uthålliga tillväxten eftersom många ansökningar handlar om ny energisnål och miljövänlig teknik.

Vi arbetar hårt för att minka VRI - vårdrelaterade infektioner i landstinget
Det är för mycket vårdskador i landstingen, också i Stockholms läns landsting inte minst på Karolinska sjukhuset. Av dagens text i www.dn.se kan det se ut som om inget görs men, det är fel. På nästan varje sammanträde med Produktionsutskottet tas frågan upp och alla partier är engagerade för att minska VRI. En handlingsplan har nu också tagits fram.

Värmdöcenterns förslag på en Miljöhögskola till Värmdö är uppe på sammanträdet i kf i kväll
Vårt förslag har fått ett ganska positivt yttrande från kommunstyrelsen och eftersom  ( S ) har ett liknande mer generellt förslag om högskoleutbildning kan vi få igenom något tillsammans. En Miljöhögskola, en eller flera högskolelinjer eller en adjungerad professur. Gärna på ämnet vatten som Värmdö är omgivet av men har stora problem med, som saltvatteninträngning och övergödning.

För övrigt ska jagn u skriva en ledare till Spårbilsnätverket KOMPASS tidning Destination

Inga kommentarer: