söndag 16 december 2012


Nya moderaterna vänder om privatiseringar? - Peter Norman och Anna Kinberg Batra
Det var något nytt. www.dn.se/ekonomi. Om det är verklighet. En arbetsgrupp i moderaterna vänder om synen på privatiseringar. Driftformen är inte avgörande för framgång. "Att sälja ut verssamheter till dåligt fungerande marknader skapar inte större samhällsnytta". Mycket intressant och ger en helt ny vinkling på välfärdsdebatten, ägandet och driftsformen. Mest problematiskt för s naturligtvis. Vad ska man nu säga och göra?

Centern på 4,5 proent i SvD/Sifo -inte godkänt -men vi väntar oss mycket av ideprogramförslaget
Vi väntar oss mycket av förslaget från idéprogramgruppen nu på tisdag. En förstärkt ideologisk värdegrund som ska öka intresset för centerpartiet. Jag utgår ifrån att det handlar om att stärka den gröna centeridentiteten och göra den gröna c-profilen ännu tydligare. Då blir det framgång. Dämpa privatiseringar, lieralism och blockpolitik. Stärk civilsamhället och det egna ansvaret.

Utmärkt att klassa bostäder utifån energiåtgång
Det är ett utmärkt förslag som nu ger Boverket en tydlig roll med energideklarationer på bostäder. Här rinner mycket värme, energi och kliatpåverkan ut genom fönster, vindar och dörrar.Men inga dumma förslag om att kommuner och lokala företrädare ska inordnas i samma mall
De somvill gå före och förbättra ytterligare ska naturligtvis få göra det. Allt annat är centralisering och miljö-, och energifientligt.

För övrigt håller vi på att göra julgranssaker med Sara och Hanna och sjunga lite julsånger.Dom kan de flesta redan, tre år gamla, efter två år på dagis. 

Inga kommentarer: