torsdag 20 december 2012

Det är inte snuset i sig det handlar om - det är frågan om vem som bestämmer
Det är närmast tragiskt hur mycket tid och kraft snusfrågan tagit och tar. Byråkraterna i kommissionen vill bestämma om vad vi får sälja för sorts snus i Sverige. Vi får inte heller exportera snus till resten av EU. Det blir både löjligt och utmanande med denna väldiga diskussion om något som Sverige ska avgöra själv.

Socialstyrelsen ska inte registrera "osunda svenskar" - livsstilen är ett eget ansvar men förebyggande hälsoinsatser ska öka
Det är ett oacceptabelt förslag att landstingen ska ha en lagstadgad rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen om alkohol och rökvanor som ska lagras i ett centralt register. Helt fel. Förebyggande insatser, information om risker, motionsprogram i sjukvården ska vi satsa ännu mer på, men inga centrala register som talar om hur illa Kalle och Kajsa lever och vilket missbruk deras liv består av. Se www.dn.se/debatt.

Värmdö måste satsa mer på bevakningen av Slussens ombyggnad - det handlar om Värmdöbornas vardag.
Nu är detaljplanen för ombyggnaden av Slussen underkänd i mark- och miljödomstolen. Stockholms stad överklagar och vill ha igenom hela sin jätteombyggnad. Det är vi Nacka- och Värmdöbor som nyttjar Slussen mest.

Stockholm tycker att de kan göra som de vill utan att föra en dialog med oss.
Vi måste tala om vad vi vill. Säg nej till Stockholms Slussenplan säg ja till Plan B. Det går dubbelt så fort, blir dubbelt så billigt och dubbelt så bra och ingen utsprängning för bussterminal i Katarinaberget.

För övrigt ska jag nu in till forskningsberedningen, sedan blir det samtal med s om Värmdövallen, uppvaktning av Emma på sjuårsdagen och Julfest med Värmdöcentern. En god dag.

Inga kommentarer: