söndag 9 december 2012

Både bra och dåligt i Doha - Bra med förlängt Kyoto, dåligt med osäkerhet om framtiden
"Bekymmersamt att man inte kan hålla tvågradersmålet, säger Lena Ek från Doha. Förlängningen av Kytotoavtalet är positivt. Det betyder dock bara 15 procent av världens totala utsläpp. Att Kytoto förlängs till 2020 är också för långt i framtiden. Det var 2009 det skulle skenär jag var i Köpenhamn...!

Allt går för långsamt  men alla världens länder måste med i processen och det finns en chans...
2020 ska ett nytt avtal träda i kraft efter Kyoto. Det måste omfatta alla jordens 200 länder. Den processen blir helt avgörande för framtiden. 2015 ska det finnas ett färdigförhandlat förslag. Sverige och Alliansen måste hålla fanan högt för att det ska bli ett bra förslag. Lena Ek ska dock ha en stjärna i den kalla vinterhimlen för sina insatser.

Sverige kan också göra insatser på hemmaplan - Att stoppa Förbifart Stockholm skulle vara en stor sådan.
Naturvårdsverket har konstaterat att Förbifart Stockholm strider mot Sveriges klimatmål. Projekt som ökar biltrafiken strider mot Sveriges miljömål, säger Trafikveket och Riksrevisionen. Läs DN i går www.dn.se/debatt.

Det är bland annat därför vi måste satsa på ny modern transportteknik som  light rail och spårbilar.
Positiva signaler kommer nu till KOMPASS från Uppsala att ett beslut om den planerade spårbilsbanan är på väg. Sigtuna är en annan kommun som kommit långt i planeringen kring Märsta- Arlanda. Göteborg och Chalmers Science Parc är ett tredje området som nu utreds. Bra. Mycket bra...
Spårbilen kommer....

För övrigt knackar jag nu på nya datorn när jag ser genom fönstret på det vackra snörika skogslandskapet i Hemmesta.

Inga kommentarer: