måndag 10 december 2012

EU får fredspriset - och stärker det militära samarbetet...
Ja,så ser dagens verklighet ut. I dag får EU Nobels fredspris samtidigt som EU-byråkraterna meddelar att EU ska stärka sitt militära samarbete kring flyg och militärindustrin med riktning mot ett gemensamt försvar. Detta var den kanske största och viktigaste frågan under folkomröstningen 1994 om EU. Det militära samarbetet. Alla ja-sägarare stötte bort frågan. Det är inte på kartan, Lindqvist, så blir det inte...Och.

Samtidigt som Norge delar ut fredspriset ökar EU-motståndet till 83 procent
Det är den högsta siffra jag har sett. Organisationen Nej till EU fick 500 nya medlemmar samma dag som beskedet kom att EU fått fredspriset. Sosialistisk venstre (SV) och Senterpartiet är de partier som starkast motsatt sig fredspriset.
I dag är rätt dag att säga ifrån om det militära samarbetet. Vad säger Sveriges statsminister och vad säger centern?

Stärk det gemensamma samarbetet på energi-, miljö- och klimatområdet för ny teknik och förnybara energikällor
- Vindkraften har utvecklats snabbt och kan utvecklas mycket snabbare i länder som USA
-Solkraften kan bli den gobala kraft som utvecklas snabbast
-Om man till detta lägger en global kraftamling på sol från Sahara och andra ökenområden
-energieffektivisering och besparing kan ge storvinster i gamla och nya byggnader
- trafikpolitiken måste inriktas på kollektivtrafik, modern miljövänlig transportteknik som light rail och spårbilar och miljö- och elbilar. Spår ska byggas före nya motorvägar.
Det går om man vill, men världen måste ha en global agenda...

För övrigt bygger vi nu Nya Karolinska samtidigt som vi får läsa att det behövs flera nya akutsjukhus i Stockholm

Inga kommentarer: