lördag 15 december 2012

EUrokrisen måste lösas utan nya överstatlig inslag som bara ökar späningarna och delar Europa.
Eurokrisen löses inte genom allt mer av överstatliga förslag mot en gemensam ekonomi där EUroländerna men framför allt byråkraterna i EU-kommissionen och Europeiska Central Banken  för att allt större inflytande.
Tycker att Sveriges ställningär bra och att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, som jag skrivit tidigare, ska ha all heder av sin sunda inställning att Sverige inte ska delta  i något sådant projekt - särskilt som svenska folket har sagt nej till det som orsakat problemen.

Också Svenska Dagbladet tycker att det räcker med överstatliga förslag
Det är värt att notera att www.svd.se/ledare i dag skriver att det var klokt att Europeiska rådet gjorde tummen ner för EU-presidenten van Rompuys "långtgående förslag om att överföra nationell suveränitet till EU." Att säga nej till dåliga förslag är inte inskränkt nationalism, utan sunt förnuft och demokrati som tar hänsyn till vad svenska folket bestämt.

Diskutera Slussenfrågan mer öppet  - Plan B är intressant
Idag skriver Socialdemokraterna på Södermalm en inbjudande artikel till Alliansen i Stadshuset att lyssna på argument som utgår från gällande detaljplan, blir billigare, går snabbare och tar mer hänsyn till oss som ska resa till och från Slussen. Plan B är här något man skulle kunna utgå ifrån.

På tisdag presenterar centerns idéarbetsgrupp sina förslag till nytt idéprogram för centerpartiet i ett 13 sidor kort dokument
På landstingsgruppens halvdagskonferens som avslutade höstens arbete fick vi en liten inblick i hur arbetsguppen jobbat och hur förslaget kan se ut av BosseSvensson en av gruppmedlemmarna. Det är ett idéprogram underströk han, en beskrivning av värdegrunden. Konkreta förslag ska vi lägga senare. Vad nyfiken man blir....

För övrigt har jag nu - hoppas jag - fått ordning på dator och skrivare och just hämtat hem båda från min duktiga it-tekniker Sami.

För övrigt hade vi en

Inga kommentarer: