tisdag 18 december 2012

Bra rapport av Framtidskommissionen och Filip Fors - Nya mått på välfärd och livskvalitet
Det är roligt att se att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet börjar trämga allt djupare in i samhället. Den rapport som Filip Fors skrivit handlar om social hållbarhet. Hur vi upplever vardagen, livskvalitet, livsbalans och hur detta ska beskrivas och mätas. Det vi uppskattar i livet som inte är ekonomi och ekologi måste kunna mätas. Men hur mäter man lycka? Det är subjektiva frågor men det måste vägas in när vi planerar samhället - att finna mått på välbefinnande och tillfredsställelse. Bra och rätt men inte lätt.

Åt vilket håll skall centern gå? - mer nyliberalism och mer höger eller stärka den gröna centeridentiteten med ekohumanism och livsbalans
Den frågan måste vi ställa oss inför det nya partiprogram som ska tas fram. Fri invandring, som presenterats som ett centralt förslag i idéarbetsgruppen ställer många frågor, men vilka löser de?
Är det realsitiskt? Nej. Vilka vinner och vilka förlorar - Sd och C. Opportunistiskt och närmast desparat.

Att vara det parti som hårdast driver privatiseringen är att gå till höger
om moderaterna. "Vi säljer gärna bort verksamheter som inte är strategiskt viktiga för allmänheten.." säger centerns ekononisk-politiske talesman Per Åsling utan att blinka. Målet ska vara 50 procents privatisering av vården sa senaste stämman. Är det ett mål i sig att sälja ut. Är det inte tillgänglighet, kvalitet och välfärdens innehåll som ska stimuleras. Både privat och gemensamt som får bedömas utifrån de förutsättningar som samhället ger.

För övrigt ska jag nu in till KOMPASS sista möte för året och också äta en liten julmiddag. Spårbilen är redan på väg.

Inga kommentarer: