måndag 3 december 2012

Lena Ek har greppat Doha-förhandlingarna bra och gjorde ett utmärkt avtryck i Agenda i går
Det var utmärkta besked Lena Ek lämnade i Agenda i går trots en journalist som gjorde sitt bästa för att avbryta och ständigt komma med nya frågor medan Lena besvarade den tidigare. Lena har också förstått sambandet mellan klimatomställning, tekniska investeringar, jobb och tillväxt. Ambitiösa mål för klimatomställningen i EU skulle kunna leda till 6 milj nya jobb, en ökad tillväxt på 0,6 procent och ökad BNP på 800 miljarder euro till 2020. www.dn.se .

Lena Ek har också tagit initiativet till en norsk-svensk rapport som visar att företag och stater kan tjäna pengar på att stoppa klimatförändringarna
Det är precis detta som är den riktigt stora positiva nya synen i klimatarbetet. Klimatfrågan ska integreras  med lösningar på den ekonomiska krisen. Klimatkris, energikris och ekonomisk kris kan lösas genom samordning och integration av insatser. Vackert och närmast sensationellt.

Svante Axelsson i SNF är inne på samma linje i sin artikel i dag med "...ett steg på väg bort från både den ekonomiska krisen och klimatkrisen." www.dn.se .
Och då skrivert SA att sk feed-in-tariff priser som garanterar fattiga länder ett elpris som skulle öka både förnybar el och stärka den ekonomiska tillväxten. Sverige kan bidra genom att ge pengar till den Gröna fonden.

Och Mp skriver på Brännpunkt att "Det är Borgs fel att Ek åker tomhänt"
Nu åker inte Lena tomhänt. Det nya tänkesättet kan förändra hela krismedvetandet. Helena Leander och Per Bolund har dock rätt i att centern och Lena Ek hade velat satsa hela den miljard som utlovades i Köpenhamn 2009 på klimatet, inte bara den halva som Anders Borg reducerat det till.

För övrigt ska vi i Värmdöcentern i kväll träffa 2:e vice ordföranden Anders W Jonsson och diskutera centerfrågor både ur riks-, regional- och lokalperspektiv

Inga kommentarer: