måndag 24 december 2012

Nu är det Jul igen och nu är det Jul igen och...
När Julen kommer ska varenda unge vara glá..., God Jul, Julen ska vara godhet, vi ska vara glada och lyckliga. Så är det inte för alla. Vi ska också hjälpa de som inte kan vara glada, inte lyckliga. DN skriver i dag om Jullyckan på sin ledare www.dn.se/ledare

Det handlar om hur vi mäter våra liv - i BNP eller några andra mått.
DN tar upp framtidskommissionen som kom i veckan och beskriver välfärd, livskvalitet och lycka. Det senare är något nytt. Jag minns hur vi i Naturresurs- och  framtidsberedningen som tillsattes 1979, där jag var sekreterare försökte få fram bättre metoder än BNP att beskriva framgång och välfärd för världen och människorna. Resultatet blev naturresurslagen som haft stor betydelse.

Välfärd och lycka eller subjektiv livskvalitet kom vi aldrig in på. Det är något vi bör göra nu med frågor som jobb, livsbalans och hälsa. Och en inre frid...inte bara till Jul.

För övrigt vare frid med Eder alla och ha en fröjdefull Jul

Inga kommentarer: