tisdag 12 februari 2013

Sverige behöver skapa ett försvar där vi medborgare deltar - och känner att försvars-och säkerhetsfrågor berör oss. Bra också om vi medborgare kan göra en insats för att stärka sammanhållningen i välfärden. Därför denna motion.


Motion till centerns partistämma den 19-22 september i Karlstad om medborgartjänst

När detta skrivs pågår konferensen "Folk och försvar" på Högfjällshotellet i Sälen. ÖB Sverker Göransson har nyligen talat om att Sverige bara kan försvara sig "en vecka" på egen hand. Centerns idéprogram har dominerat debatten de senaste veckorna. Försvar och säkerhetsfrågor har dock varit helt frånvarande i den debatten. Frihet, socialt ansvarstagande och frågan om statens storlek, roll och ansvar i relation till den enskilda människans rätt att själva forma sina liv har diskuterats flitigt.

Denna motion är ett förslag att förena frihet och ansvarstagande för gemensamma insatser i det samhälle vi alla är en del av.
Många röster har höjts för att nu stärka Sveriges försvar. Något jag saknat har varit hur vi får frågor om försvar, säkerhet och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag. Värnpliktens avskaffande kan förstås men kanske behövs något bredare i dess ställe? Österrike har när detta skrivs just folkomröstat om att behålla värnplikten. Att ha ett folkligt stöd för försvaret av vårt land, våra liv och vårt samhälle är en tillgång. Samtidigt som det framtida försvaret nu kommer att diskuteras i försvarsberedningen är  det viktigt att försvaret inte bara diskuteras och tas hand om av "generaler". Det är en i högsta grad folklig angelägenhet, kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om en att slå vakt om en nation, en samhörighet, en gemenskap.

Att försvara sitt land, att ta ansvar för annat än sig själv, att känna solidaritet och att något är gemensamt stärker sammanhållningen mellan  människor. För ungdomar är det särskilt viktigt att tidigt se sig själv i ett bredare sammanhang. Att få kontakter med andra, att hjälpas åt och kämpa för något gemensamt.
Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar kring 19-20 årsåldern får göra en medborgarstjänst på förslagsvis 6 månader, där ena halvan kunde vara inom försvaret och andra halvan i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat, eller något område som stärker säkerheten, t.ex vid naturkatstrofer.

Vad har vi för samhällsberedskap vid en gisslansituation som den i Algeriet?  Hur agerar och reagerar vi med en "svensk Breivik", en stor naturkatastrof, en hacker attack? Säkerhet är något som byggs tillsammans med andra - och varandra.

Kungliga krigsvetenskapsakademin har nyligen släppt boken "För Sveriges säkerhet". Där diskuteras  säkerhet både i det lilla perspektivet i bostadsområdet och det stora globala  perspektivet - den organiserade brottsligheten, integration, utanförskap, social oro, grogrund för terror. Hur skapar vi en samhälle som stärker säkerheten, tryggheten  och sammanhållningen?

 En frihet ska finnas att kunna flytta månader mellan olika samhällsområden efter eget intresse och önskemål. medborgartjänsten ska gälla svenska medborgare, både män och kvinnor. För att uppehålla kunskapen kan en eller flera "repmånader" diskuteras. Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Medborgartjänsten bör vara obligatorisk men med möjlighet att frikallas av särskilda skäl.

Ett sådant förslag skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet. Varje generation skulle göra större eller mindre insatser för samhället. Medborgartjänsten skulle ge viktiga kontakter med yrkeslivet, försvaret, sjukvården, skolan, äldreomsorgen, och andra  samhällssektorer. Vi skulle alla se var och hur våra skattepengar används och kunna ge och få förslag till förändringar och förbättringar. Det skulle också öka förståelsen för att vi behöver avsätta resurser för viktiga insatser i vårt samhälle.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att distriktsstämman beslutar
att centerpartiet föreslår att en medborgartjänst inrättas för svenska medborgare, män och kvinnor på förslagsvis 6 månader.
att medborgartjänsten ska bestå i arbete och insatser inom försvars-, krisberedskaps- och säkerhetsområdet eller annan offentligfinansierad verksamhet som  sjukvård, äldreomsorg eller olika former av samhällsservice.
att ett mer detaljerat förslag  utarbetas av centerpartiet inför valrörelsen 2014
att motionen vidaresänds till partistämman i Karlstad september

Värmdö den  14 januari 2013
Hans Lindqvist

Inga kommentarer: