måndag 18 februari 2013

Ja, partistyrelsen har lyssnat, men bra kan bli bättre.
-Avveckling av kärnkraften måste in i ett program om hållbarhet från ett parti som centern.
-Det är ett måste

Här nedan kommer mitt presspapper om Idéprogramförslaget i dag


Pressmeddelande 13-02-18
Hans Lindqvist ( c )
landstingsledamot i Sthlms län
f.d  EU-parlamentariker
tel 070/ 5485819

Centerns idérogram: Ett mycket bättre förslag - som kan bli ännu bättre

- Partistyrelsen har lyssnat och gjort om.
- Jobbpolitiken, miljön och decentraliseringen har stärkts liksom kraven på ett rättvist och solidariskt samhälle, säger Hans Lindqvist, landstingsledamot och f.d EU-parlamentariker, som hårt kritiserat det ursprungliga förslaget.
-De  6-7 "provokationerna" som månggifte, borttagen skolplikt, fri invandring  plattare skatt och så liten stat som möjligt, är borta eller omskrivna.
-Livskraft i hela landet, hållbarhet och klimat har lyfts fram

-En fråga som absolut måste lyftas in är kärnkraften där det tydligt måste framgå att kärnkraften inte är hållbar och ska avvecklas.

- Centern borde också  driva på för att återföra en del av vattenskattens och gruvornas värdestegring till kommunerna där naturressurserna finns, som i Norge.
-Mer om mat och ökad lokal och nationell självförsörjning hade jag gärna sett.

Det  är några av ryggmärgsreaktionerna på det nya idéprogram som centerns partistyrelse genom ordföranden Annie Lööf presenterade i dag.
De nya förslagen om att skattebördan på jobb ska göras så liten som möjligt samtidigt som det sociala skyddsnätet ska stärks är positivt. Skatten på småföretag och familjeföretag bör kunna sänkas för att ge flera jobb i hela landet. Välfärden ska stärkas med ökad valfrihet och styras efter behov och inte pengar.

Centerns liberalism preciseras som grön, social och decentralistisk.
-Allra bäst är väl att kalla oss centerpartister

-Nu ska vi läsa noggrannare och lägga till och dra ifrån på centerstämman i Upplands-Väsby så att medlemmar och väljare känner igen sig och stärker centern i valet 2014.
- Förutsättningarna för detta har nu rejält förbättrats.  


Inga kommentarer: