fredag 8 februari 2013

Annie får vg på Frukostakademins möte med Nacka-Värmdöföretagarna i morse på Hasseludden i Nacka- bra beskrivning av vad som görs och redan gjorts.
NAV, Nacka Värmdöföretagarna är mycket aktiva. JobbEtt startar nu för sommarjobb åt ungdomar och den 20.2 hålls den stora företagarträffen.
"Företagaren är välfärdens hjälte", inledde Annie. Skapar jobb till sig själv och andra. Betalar skatt som ger jobb åt sjuksköterskor och lärare.
Regeringen har justerat de sk 3:12 reglerna, sänkt a-givaravgiften, sänkt bolagsskatten, infört rut och rot, slopat remissplikten för mindre företag, infört investeringsavdrag för satsningar på småföretag och omfattande förslag inom forskning och innovation. C-förslag finns om att slopa andra sjuklönveckan, en väg in för att minska regelkrånglet
Men marknadsföringen och informationen om detta goda måste bli bättre....

Fyra områden vill Annie prioritera
1. Flexibility: Sänkta trösklar i arbetsrätten som i Danmark. Lättare att anställa men också lättare att avskeda. Höjd a-kassa de första te månaderna som sedan trappas ned.
2. Smartare kompetenspolitik: Företagarutbildning, praktik under skoltiden
3. Bättre matchning genom en jobbpeng med fler arbetsförmedlare, som i Holland, Australien och Tyskland. Förmedlare för civilingenjörer, för  "Ektorp- Skuru, kanske lite litet...sa Annie", fack-arbetsförmedlingar.
4.Stärkt näringslivsklimat: ökad samverkan forskare, högskolor och entreprenörer, mer innovationer.

Jag frågade om undervisning i företagande i skolan och praktik redan under gymnasietiden och fick positiva besked att båda områdena ska stärkas.
Vi hann prata lite efteråt, jag hann också prata med flera nöjda deltagare. Men vi måste visa..och där är minskad arbetslöshet avgörande. VG till Annie.
Inga kommentarer: