torsdag 7 februari 2013

Ska vi ha ett franskt eller ett tyskt EUropa - starka nationalstater, med Frankrike i centrum för samarbetet eller en EU-federation modell Tyskland.
Nu kommer diskussionen om EU:s framtid allt närmare. David Cameron öppnade med kravet på folkomröstning om Storbritannien ska vara med eller inte efter en omförhandling av EU-fördraget.
Debatten i EUropa pågår om inte för fullt så i alla fall. Många Tyska intellektuella och politiker är positiva till en federation , en EU-stat, ungefär som Tyskland är uppbyggt av delstater och en förbundsregering. MP-politiker och förre utrikesministern i Tyskland Joschka Fisher har drivit frågan om en EU-federation i decennier.
Frankrike är emot. Frankrike är EUropas centrum, det behövs ingen EU-stat. Ingen beslutsmakt skall överlämnas till någon annan.

Smalare och vassare - eller flexibelt samarbete - bättre än någonsin att driva för Centern i EU-valet
Det har gått troll  beskrivningen av EU-samarbetet att alla måste vara med på allting som står i fördragen. Det har skapat onödiga problem för samarbetet. Nu gäller detta inte ens i verkligheten. 27 länder är med i EU, 19? länder är med i euron, ett antal länder är med i Schengensamarbetet om invandring, Danmark har fyra undantag från Maastrichfördraget, Storbritannien och Sverige har undantag i fråga om EU-avgiften.

Centern ska stå fast vid "Smalare och vassare" och driva det i EU-valet. 
Det är bara en fortsättning på den verklighet vi har i dag. Det är också en linje som de flesta är nöjda med.
Att både kunna lägga till och dra ifrån samarbetsområden.Vad är det för konstigt med det?

Och Reinfeldt tog förståndigt nog tillbaka Billströms besked att minska "volymerna" på invandringen. 

För övrigt blir det möte i morgon med med Annie Lööf på Hasseludden om näringspolitiken

Inga kommentarer: