fredag 15 februari 2013

Förmiddag med Regionala Skärgårdsrådet på landstinget och eftermiddag i styrelsemöte med KOMPASS om modern miljövänlig transportteknik som spårbilar

Regionala skärgårdsrådet är ett samarbetsorgan med skärgårdsorganisationerna, landstinget och länsstyrelsen för en levande skärgård
I går fick vi en rapport om de 9 replipunkter - större hamnar - vi har i skärgården som Boda, Sollenkroka, Stavsnäs.... I Värmdö satsar vi stort på Stavsnäs. I dag är kajen överfull med passagerare och gods på samma plats och parkering i skogen intill ett vattenskyddsområde, ofta med inbrott i bilarna. Nu byggs en ny parkering för 1900 bilar i grustaget, en kongresshall för 700 besökare, med fristående godshamn och gästhamn.
Jag tog upp frågan om vem som ansvarar för vad vid replipunkterna; trafik, väntrum, städning...En sådan genomgång ska nu göras.

Sjötrafikupphandlingen orsakade den största debatten där många skärgårdsbor är oroliga för försämringar
Britta Fogelström krävde en konsekvensanalys av förslagen att öka trafiken på de 13 kärnöarna men minska trafiken på besöksmål som Grinda, Finnhamn och Fejan. Det minskar turismen  och också utkomsten för de mindre skärgårdsrederierna. Centern måste se till att inte Wennerholm och modereterna styr hela frågan.

Intresset för spårbilar ökar i hela världen. Snart kommer den första pilotbanan också i Sverige.
Uppsala, Södertälje, Sigtuna....ligger bra till
Men störst är intresset i övriga världen. I Indien byggs nu en bana i Suncheon på 7-8 kilometer i en nationalpark - för att inte störa djuren - som invigs om några månader. Christer Lindsträm är just nu i Californien  och Washington som blir platsen för den sjunde stora spårbilskonferensen i oktober. Ett amerikanskt KOMPASS är på väg att bildas. - ett nätverk för spårbilar i USA. Spårbilen kommer. Regeringen och centern kan driva på för att få fram den första pilotbanan i Sverige.

För övrigt ska jag nu in till möte med centerns kommunala sektion på riksdagen.

Inga kommentarer: