onsdag 6 februari 2013

Låt inte EU-budgeten växa över huvudet - begränsa till kärnfrågorna, minska jordbruksstödet till franska godsägare
Det är telegrambudet i budgetförhandlingarna om EUs budget 2014-2019. Utgångsbudet från kommissionen var1053 mdr euro, eller drygt 9000 mdr kronor. Orimligt. Det nya budet i november från EU-ordföranden Van Rompuy var 973 mdr, men gav heller ingen kompromissöppning. Minska mera, oavsett hur mycket EU-byråkraterna strejkar. Sverige ska minska sitt bidrag på 29 mdr  kronor,budgetrabatten från EU-förhandlingarna 1994 ska vara kvar. Vi ska behålla våra 20 EU-parlamentariker. Stoppa alla idéer om en EU-skatt.

Varför ska EU tala om vilka företag vi får och inte får ha i välfärden?
Om man tänker efter så hör man hur befängt det är. EU har regler som beskriver vilka typer av företag vi får och inte får ha  i välfärden i Sverige, vinst eller inte vinst....Nu tolkas reglerna olika av fack och arbetsgivare. Almega tolkar reglerna så att vi inte kan särbehandla vinstdrivande företag. LO:s jurister säger det kan vi visst. Sverige har all frihet... och hela diskussionen blir juridisk i stället för politisk. Fel.
Sådana regler bör lämna samarbetet, även om det är viktigt att vi slår vakt om den inre marknaden.

Skolan och jobben blir de stora valfrågorna 2014.
Det syns redan. S satsar nu hårt på skolan med skolplikt till 18 år och förskola från 2 år. Moderaterna föreslår ökade inslag av praktik redan under gymnasietiden. G Fridolin kommer att använda sin folkskollärartid som argument för att han kan skolan. Centern måste vara med under hela resan. Praktik under gymnasietiden är utmärkta förslag att spinna vidare på. Körkortssutbildning borde vara obligatoriskt, Det ökar jobbchanserna.

För övrigt blir det i kväll gruppstyrelse med centern i landstinget.


Inga kommentarer: