lördag 23 februari 2013

Frankrike kommer kringgår Stabilitetspakten igen
Det är inte första gången, det som nu sker när EU-kommissionen föreslår att Spanien och Frankrike kan få uppskov med budgetkraven i EU:s stabilitetspakt. Det handlar om kraven på högst 3 procents budgetunderskott i förhållande till BNP och högst 60 procents underskott i statsbudgeten. Strax efter det att stabilitetspakten införts tilläts Tyskland och Frankrike att bryta mot pakten 2004. De två största EU-länderna höll sig inte till de regler de själva instiftat och undergrävde hela budgetdisciplinen i EU. Skulderna ökade i medlemsländerna och nu är vi där igen. Spanien får också respit från sparkraven denna gång. Förödande för hela tilltron till euron och EU. Sverige och  Anders Borg borde ryta till.

Skiffergas ändrar hela världens energisituation - på gott och ont
Jaa, det är verkligen något nytt med skiffergasen. Den har kommit från ingenstans. Jag som följt energidebatten i mer än fyrtio år måste ha missat något, eller...Skiffergas finns i alla världsdelar men USA har kommit längst med brytning.

Gasen kan ersätta kol och olja, släpper ut mindre koldioxid...
och förbättrar klimatarbetet. Den är ändå ett fossilt bränsle som utvinns med många kemikalier och kan skada grundvattnet. Den kan också ta abort intresset från förnybara energikällor..

Skiffergasen kan också få världspolitiska följder om Rysslands olje- och gaseport via Gazprom minskar och USA blir oberoende av import från Mellanöstern.
Hela frågan måste följas noga, främst miljöriskerna och risken för minskat intresse för förnybar energi.

För övrigt tar Sonja och jag nu på oss skidorna och åker ut i spåret.
Inga kommentarer: