lördag 16 februari 2013

EU-USA: Nytt frihandelsavtal som öppnar upp mer av världshandeln - mer sådant
Det är oerhört positivt med det frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlats fram under det sista året. I slutet av 2014 ska det kunna skrivas under. Avtalet kan enligt ekonomer öka tillväxten med 0,5 procent för båda parter. Det låter inte så mycket men om man betänker att USA och EU tillsammans står för 1/3 av världshandeln så förstår man.... Kanske kan det öppna upp handeln med Ryssland, Indien, Kina och Sydamerika för en värld med full frihandel.  Det är sådant EU ska syssla med.

Alla har rätt att reservera sig för plattskatten - men det kan bli platt fall för centern
Ja, det ser ut att bli reservationer i partistyrelsen för flera av de stolliga förslagen från idéarbetsgruppen. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att reservera sig mot ett beslut om man deltagit i men ibland är det klokt att tänka efter vilka följder det kan få. Om man reserverar sig i ett förberedande organ som partistyrelsen så betyder det att man fortsätter driva frågorna till det slutliga beslutsorganet, i detta fall den extra partistämman om drygt en månad i Upplands- Väsby.

Reservationer för månggifte, fri invandring, avskaffad arvsrätt, borttagen skolplikt, en så liten stat som möjligt, federation och plattare skatt kan bli ett platt fall för centern....
Bra dock att partistyrelsen presenterar förslaget redan på måndag och inte väntar till i slutet av februari som vi hört tidigare...Debatten går inte att stoppa.

För övrig ska jag nu skriva en artikel om sjötrafikupphandlingen i Skärgården som jag lovade på kommunala sektionen i går. Många olika rederier ska delta och många olika öar ska trafikeras för en livskraftig skärgård. 


Inga kommentarer: