tisdag 19 februari 2013

Sju reträtter - och - offensiv på rätt områden - blir ett mycket bättre idéprogram
Det är naturligtvis en seger att de mindre genomtänkta "aparta idéerna", som Dn  kallar det i sin ledare i dag är strukna ur idéprogrammet www.dn.se/ledare.  Det är också en seger att den politiska offensiven har gjorts på rätt ställen som att staten och samhället ska skydda de svagaste och mest utsatta grupperna,  likvärdig utbildning och grundläggande ekonomisk trygghet. Fler centermedlemmar känner nu igen sig och fler och kan försvara programmet och partiet. Fler medborgare kan nog också komma tillbaka efter det stora tappet om vi sköter oss rätt.

Åsikter är som spikar - lätta att slå i men svåra att dra ur
De är vad jag menar med att sköta oss rätt. Reservationerna från studentförbund och ungdomsförbund och några partistyrelseledamöter kommer inte att gå igenom. De kan dock skada partiet inte bara kortsiktigt, som Annie medger utan också långsiktigt, i meningen fram till valet 2014.Det är därför viktigt att de offensiva områdena miljö, klimat,energi, solidaritet, rättvisa och ansvar  lyfts fram i partiarbetet så att månggiftet drunknar.
En fråga som absolut måste vara med i programmet är avveckling av kärnkraften. Detta för att få med den stora grupp centerpartister som, liksom jag, ser det som avgörande och den växande andel av befolkningen som också gör det. Förslag: Kärnkraften som energikälla är inte långsiktigt hållbar och ska avvecklas.

För övrigt åker jag nu in med bussen till landstingsmöte och jag ska bland annat tala om vad vi Värmdöbor tycker om Slussen, där Plan B är vad vi föreslår.

Inga kommentarer: