lördag 23 mars 2013

Annie inleder idéstämman med ett idétal
Nu är vi på extrastämman om idéprogrammet i Upplands Väsby. Annie inleder med  "Tron på hela Sveriges möjligheter. Företagaren skapar jobben, inte politikerna. Centern är det enda parti som haft tre kvinnliga ordförande, Karin Söder, Maud Olofsson och Annie Lööf.
Välkommen till Sverige, sa Annie. Varje människan är en tillgång. Grön tillväxt - hållbarhet en frihetsfråga. Vi ser hela landet

Vi vill införa det franska systemet -Bonus Malus
Det betyder att lägga låga avgifter på miljöbilar och höga avgifter för bilar med höga utsläpp.Detta för att minska utsläppen av växthusgaser. Ett utmärkt förslag från Centern.

Det var en dag med kommittemöten. I morgon blir det plenum om kommitteförslagen som i hög grad verkar gå på partistyrelsens linje om hållbarhet, välfärd, miljö.På EU-området föreslog den kommitte jag själv deltog i, på mitt förslag, att frågor också ska kunna föras ned från EU-nivå till nationell nivå. Vackert.

För övrigt har jag nu tagit en pilsner och kommit upp på rummet i det vackra Scandic Infra City hotell i Upplands Väsby.

Inga kommentarer: