tisdag 12 mars 2013

Ekonomiska kriser som euron i EU skapar fattigdom, tiggeri och människor som söker en framtid i andra länder
Över en miljon svenskar emigrerade till Amerika mellan 1850 och 1930. Fattigdom, tryckande religion, brist på jobb. Nu har vi en ekonomisk kris i EUropa. Den har hängt i sedan den amerikanska fastighetskrisen 2008 och förvärrats av euron som inte är en optimal valuta eftersom länderna i Europa är så olika. EU-krisen är förstås inte bara eurons fel. Det handlar om årtionden av växande skulder, ointresse av att göra något åt det, korruption och svaga regeringar. Men euron har försvårat att lösa problemen, eftersom alla euroländer har gemensam penningpolitik och samma ränta hur olika ekonominera än utvecklas.

Det har skapat den kris vi har i dag.
Fattiga människor, utan jobb och framtid söker sig bort, precis som vi gjorde. Det är alltså ekonomin, sysselsättningen och jobben som är förutsättningen för en god utveckling. Men när det krisar  måste vi uppehålla rätten till fri rörlighet för människor att skaffa sig ett nytt liv. Den fria rörligheten i Sverige gäller  tre månader. Efter den tiden krävs arbete eller studier för att få uppehållstillstånd. Den fria rörligheten ska vi slå vakt om. Det är något helt annat än fri invandring.

Centerns sjukvårdspolitik i landstinget - patientmakt
Ja, det säger mycket. Vi måste ha beredskap för vårdkriser, som influenser. Det ska finnas en krisplan vid varje sjukhus och en vårdplatsreserv. Tillgänglighet och bemötande i vården måste bli bättre, som telefonsamtal med alla knapptryckningar när man ringer en vårcentral, svårt för fuktionshindrade t.ex. Närakuter i varje kommun med kvällsöppet. Det var några frågor vi diskuterade i sjukvårdsgruppeni går

För övrigt ska jag u just in till ett studiebesök på Södersjukhuset och diskutera sådana frågor.

Inga kommentarer: