onsdag 6 mars 2013


Kina vänder blad - Xi jinping tar över - miljön, korruptionen och statskontrollen stora problemområden 
Kinas tillväxt är bland de högsta i världen - kring tio procent. Den har prioriterats av alla regimer i 30 år- Nu måste miljön i städerna, i industrierna, på arbetsplatserna prioriteras. De stora upploppen ligger farligt nära. korruptionen är ofantlig och måste minska. Säkerheten för makthavarna, eller rättare alla system som ska bevara makthavarnas och kommunistpartiets makt kostar mer än militären eller 850 miljarder kronor om året....Demokrati, öppenhet, yttrandefrihet, rättsstat finns inte som vi definierar dem...
Hur lång tid ska det....?

Nischade arbetsförmedlingar måste få komma igång snabbt
Det driver centern och det säger nu också Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson i DN i dag www.dn.se/nyheter. Här finns också stöd från andra allianspartier men också s. Handikapporganisationerna skull nog lyckas bättre med att få sina medlemmar anställda om de direkt fick egna resurser för att arbeta med frågan.

Och så blir man bekymrad när OECD riktar allvarlig kritik mot Sverige
för att inte ta hand om unga med psykiska problem Stärk elevhälsan, utbilda lärarna och fler psykologer i skolan är en väg. Sonja är ju psykolog och vet att det behövs.

Skärgårdstrafiken måste förbättras inte försämras med halverade turer, försvårad arbetspendling och oklarheter med godstrafiken.
Det skriver styrelsen för Företagarna i Skärgården på DN Debatt Stockholm idag. dn.se/sthlmdebatt. Centern backar upp skärgårdsborna och blir det inte bra med tidtabellen får vi göra om hela upphandlingen. Låt 2012 års tidtabell gälla tills vidare.

För övrigt hade vi en utmärkt genomgång i går i länet om idéprogrammet med många bra tillägg och justeringar.

Inga kommentarer: