måndag 4 mars 2013

Frankrike först ut med kvotering till universitets-och högkolestyrelser - krav på absolut jämlikhet
Det är ett förslag från Frankrikes kvinnorättsminister Najat Vallaud-Belkacem. Det blir en tvingande lag. Styrelserna ska bättre avspegla samhället, är målet. Jag tror att det kommer flera sådana förslag i EUropa och i världen, och tanken är naturligtvis rätt. Men ta ett steg till. Ska vi kvotera män i vården, i handeln, i förskolan...Ska vi kvotera i politiska förslamlingar, rektorer, lärare?
Nej, vi måste skapa förutsättningar på alla plan som ökar jämställdheten.

Schweiz - intressant med direktdmokrati när Schweizarna sa ja till att bolagsstämmorna ska kunna stoppa skyhöga direktörslöner, bonusar och förbjuda avgångsvederlag.
I Schweiz räcker det med 100 000 namnunderskrifter för att kräva folkomröstming. Det skaffade småföretagaren Thomas Minder, och 67,9 procent av Schweizarna röstade ja. Vad säger aktiespararna i Sverige?

Bra artikel från Annie om att minska "blankettbördan" för företagen - allmänna uppgifter om företaget ska bara behöva lämnas en gång.
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande med målet att halvera blanketttiden för företagen. Bra. svd.se/nyheter.

Ett annan bra förslag som presenteras i dag är Moderaternas öppning för att det ska gå att få a-kassa utan att jobba först
Det här ser det ut som också Centern stödjer. Alldeles utmärkt. En rättvisefråga för alla de som söker jobb och a-kassa är bättre än socialbidrag.svd.se/nyheter

För övrigt lämnar jag i dag in mina motioner till partistämman i september om livsbalans och flexibilitet i arbetslivet, medborgartjänst och avveckling av två kärnkraftverk under nästa mandatperiod


Inga kommentarer: