onsdag 27 mars 2013

Framtidskommissionen - Hur ska framtidens Sverige se ut? - vilka problem och utmaningar måste vi lösa? 
Mycket positivt naturligtvis att ta fram ett underlag till vilka frågor, utmaningar, problem Sverige måste lösa för att klar framtiden. Kommissionens syfte har varit att identifiera utmaningar så att vi kan rusta Sverige för framtiden. Det är också viktiga och riktiga områden kommissionen valt som hållbar tillväxt, fler äldre, integration, demokrati jämställdhet och sammanhållning. Hållbarhet ska också vara ekonomisk, ekologisk och social. Utmärkt. Bra att arbetstiden förlängs eller bättre, att människor ska ha rätt att arbeta så länge de vill.

Eller ännu bättre  så mycket och så lite människorna själva vill under livstiden;
mycket direkt efter studierna, mindre när man får barn, mer igen i medelåldern och så mycket och så länge man vill på äldre dar - Livsbalans.
Och här ser jag några formuleringar åt det hållet i gårdagens SvD svd.brannpunkt. Där säger man att "..arbetslinjen är central men där det samtidigt finns tid och utrymme för familjeliv och relationer". Det handlar om att öka livsglädjen, stärka jämställdheten och sammanhållningen i samhället t.ex mellan äldre och yngre och mellan svenskar och invandrare.

Men varför inga förslag?
Detta är slutrapporten skriver partiledarna i SvD. Betyder det att det inte kommer några förslag? Det måste komma en sådan fortsättning, som innehåller svar på frågorna om nya mått på välfärd, tillväxt och långsiktig hållbarhet som klimatet. Vi väntar.

Nu blir det fram med löparskidorna igen och upp mot Hovärken

Inga kommentarer: