fredag 8 mars 2013


Nya Karolinska sjukhuset i Solna , NKS, behövs för de mest sjuka patienterna
Sjukvården kritiseras nu från många håll. Överbeläggningar och bristen på vårplatser är har varit en del av kritiken. Berättigat men kanske inte i nivå med intensiteten.
Landstinget bygger nu kraftigt ut sjukvården i Stockholms län. Nya Karolinska sjukhuset, som nu byggs och blir klart 2016 är ett nytt universitetssjukhus för de allra sjukaste patienterna.
Också här kommer kritik och missuppfattningar om sjukhusets roll som är inriktat på högspecialiserade vårdplatser för de mest sjuka patienterna.

Stockholms län behöver nya högspecialiserade vårdplatser för att klara för att klara framtidens utmaningar
Det  blir något färre vårdplatser på NKS, jämfört med dagens Karolinska sjukhus men det är inte hela sannningen. Det görs nu stora investeringar i alla våra sjukhus. 500 nya vårdplatser ska stå klara 2015. Många av dem är på väg. Därefter ska ytterligare 350 vårdplatser vara klara 2018. Stora vårdsatsningar görs på bland andra Danderyds sjukhus, Sollentuna sjukhus, Södersjukhuset, Dalens sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Sammanlagat blir det betydligt fler vårdplatser i länet än i dag. De som inte kräver allra högsta högspecialiserade vård kommer alltså att finna fler vårdplatser i närheten av vad vi bor.

Socialdemokraterna kritiserar bygget av NKS trots att partiet i landstingsfullmäktige 2010 stod bakom beslutet om bygget utan reservationer.
Den fråga som inställer sig är. Vill socialdemokraterna avbryta bygget av Nya Karolinska i Solna, ja eller nej?
För övrigt åker jag nu till Mälardalens näringslivs- och forskningsutskotts heldagsmöte på Uppsala Slott och diskuterar grön näringslivsutveckling i Mälardalen.

Inga kommentarer: