torsdag 7 mars 2013

Utmärkt förslag från Moderaterna om att jobba längre och få sänkt skatt
Hela tanken går i linje med min motion om livsbalans som jag nu lämnat in till den ordinarie partistämman med Centern i september i Karlstad. Det handlar om frihet för den enskilde att arbeta så mycket och så lite man själv vill och uppgörelser med arbetsmarknadens parter och lagregler som gör detta möjligt. Det gälller ju oss alla under livscykeln att vi vill och kan arbeta mer t.ex direkt efter studierna, mindre när vi får barn, mer i medelåldern och sedan en långsam avtrappning på äldre dar. Inga fasta regler och måsten utan frihet och livsbalans för den enskilde och flexibilitet för företag och andra arbetsgivare.

Moderaternas förslag är i den riktningen med sänkt skatt från 64 års ålder
Man ska också ha rätt att fortsätt arbeta till 70. Också åt rätt håll, men det borde inte finnas någon stoppgräns alls. Man skall ha rätt att arbeta så länge man vill och så länge man kan, naturligtvis, med arbetsregler som underlättar detta.

Förr hade man förtroende för Vattenfall. Nu blir man bara arg, besviken och bekymrad.
Arg för att ett av våra svenska flaggskepp på området utnyttjandet av energi och naturresurser så totalt missköter sig och tappar förtroende. Nu ska 2500 personer sägas upp, mest i Tyskland men också 400 i Sverige efter den totalt misslyckade Nuonaffären. och det är inte slut där. Om 15 miljarder ska sparas kommer det fler turer....

För övrigt åker jag nu in till möte med pensionärsrådet i landstinget, trafikmöte med Sthlms stad, landstinget, och landstingsgruppen om aktuella T-banesatsnigar som T-bana till Nacka. Sen blir det gruppstyrelse

Inga kommentarer: