fredag 1 mars 2013

Tak för bankbonusar bra - men är det EU som ska besluta det?
Nu pågår en process i EU med en trialog mellan EU-parlamentet, Kommissionen och Ministerrådet om ett banktak för bonusar. EU-parlamentet har varit hårdast i kraven och det är bra i sig. Bankbonusarna får ett max på årslönen och beslutet måste vara med kvalificerad  majoritet på bolagsstämman. Det är naturligtvis bra också. Men visst reagerar man på bonusar överhuvudtaget. Och förslaget betyder bara att man i stället kommer att höja lönerna och då blir det ingen skillnad totalt sett från dag.
Kraven på bankernas kapitaltäckning höjs också, men inget av detta berör Sverige som  har lägre bonusar och högre kapitaltäckningskrav. Men är det EU som ska ta sådana beslut?

Surrogatmödraskap bör tillåtas men många oklarheter måste redas ut och centerns Anders W Jonsson  har beskrivit detta bäst.
Det ska vara tillåtet med surrogatmödraskap som Statens medicinskt-etiska råd föreslår, men det finns många oklarheter som måste redas ut först. Centerns Anders W Jonsson som också är läkare hat beskrivit vad som måste klaras ut bäst. Vilka krav ska ställas på surrogatmamman? Vad händer om hon ändrar sig? Vad händer om hon vill ha barnet själv? Vad händer vid sjukdom eller om det föds ett handikappat barn?.

Ingen stor fråga som avgör valet
men för de som vill bli föräldrar och de som föder barn åt andra är det livsavgörande att veta förutsättningarna

Centern får 3.4 procent igen i Novus och man spritter inte av glädje. Alliansen går bakåt. Opinionsmätningen är gjord före Maramö...är det någon som vågar gissa nästa?

För övrigt har jag nyss kommit hem från min egen skidtur och ska se herrstafetten i VM. Kanske en skräll....

Inga kommentarer: