fredag 15 mars 2013


Slussen Plan B- bästa trafiklösningen för Nacka och Värmdö
Vi som bor i Nacka-Värmdö är helt beroende av att få bra kommunikationer in till staden. Det förslag som ligger om en stor bussterminal i Katarinaberget skulle innebära en försämring för oss 30-40.000 dagliga trafikanter.  Under 4-6 år ska tusentals sprängsten forslas bort ur berget med 3-400 lastbilar per vecka. Det betyder ökad buller, ökade trafikproblem under byggtiden och ökade partikelutstäpp.
En bussterminal insprängd i berget är en hög säkerhetsrisk vid t.ex en brand, när det bara finns en in- och utfart och ingen genomfart. Vi Värmdöbor kommer att få 2-400 meter längre gångväg till T-banan och stadsbussarna med 5-10 minuters längre restid för varje resa med stort beroende av hissar och långa  rulltrappor.
Den totala byggtiden för hela nya Slussen beräknas till 8 år till en kostnad av lika många miljarder kronor. Trafikproblemen blir stora där mycket trafik kommer att få åka runt Slussen. Det blir inte mindre trångt och krångligt av att upprustning och nybyggen ska ske samtidigt av Stadsgården, Danvikstull  Skurubron och T-bana till Nacka.
Plan B innebär att man inte ändrar detaljplanen utan bygger en ny modern, uppfräschad bussterminal på samma plats som i dag.  Det tar hälften så lång tid att bygga, eller 4 år, kostar häften så mycket eller 4 miljarder och blir dubbelt så bra.

Slussen Plan B diskuteras  nu på många ställen
Själv ska jag på en debatt på ABF-huset nu på lördag den 16.3 kl 12.30, där förslaget presenteras och diskuteras. På nvp.se eller i tidningen kommer en artikel från Värmdöcentern om att stödja Plan B. Den 26.3 har Värmdöcentern en utställning och ett seminarium om Plan B i Folkets Hus i Gustavsberg. Annons finns i NVP.

För övrigt var Sonja och jag och tittade på Kings of tennis i går på Waterfront där Edberg slog Magnus Larsson och Mc Enroe och Leconte spelade en mycket bra match med mycket skoj.
I dag är vi barnvakter när dagis har stängt och Sara och Hanna är hos oss.
1 kommentar:

Herbert, Tingesten sa...

Visst ser "Plan B" bra ut på ytan, men tittar man bortom de glättiga broschyrerna och säljsnacket så framträder en annan verklighet med betydligt högre kostnader, längre byggtid, otillgängligare bussterminal, försämringar för alla trafikslag med omvägar, brantare backar och fler farliga korsningar. Läs mer i länken.

http://stockholm201.blogspot.se/2013/01/slussen-plan-b-en-analys_14.html