söndag 24 mars 2013

En aktiv centerstämma men två mindre bra beslut kommer att skapa problem
Det ena var frågan om återkoppling av vinster till vattenkraftskommunerna. Efter lång diskussion blev det till slut votering som slutade med att frågan om decentraliserade skattebaser som ett eventuellt styrmedel för regionalpolitken röstades bort.. Det skapade stor frustration och besvikelse i Norrlandskommunerna. Det kan få följder för centern som parti om motsättningarna mellan nord och syd ökar med ett norrlandsparti som slutgiltigt resultat.

Det andra var kärnkraften där en oproffsig och politiskt okänslig partistyrelse bidrog till ett beslut som säger att Centerpartiets vision är ett samhälle utan kärnkraft. Vilken kraftfullt besked...
Där hade  jag och flera andra yrkat att formuleringen "Sverige ska...inom mindre än en generation bli ett samhälle med hundra procent förnybar energi helt fritt från fossil energi, skulle följas av "och kärnkraft".Så blev de inte. Det röstades ner med siffrorna 231 mot 226 och 7 som avstod.

Omedelbart lade media ut rubriker som "Centern delad om avvecklingen av kärnkraften"
på nätet. Mycket oproffsigt av partiledningen att inte förstå detta och den mycket negativa opinionseffekten det fick för centern. Det kan bli stor ballast i valrörelsen.

För övrigt ska vi nu försöka få igenom en formulering om satsning på modern miljövänlig transportteknik på stämman i morgon där vi ska exemplifiera det med spårbilar, BRT, trådbussar och elbussar.

Inga kommentarer: