tisdag 25 juni 2013

Jag vill ha ett formellt undantag från EMU i en omförhandling av EU-avtalet mellan Sverige och EU. Centern måste tydligare tala om inför EU-valet att vi fick rätt om EMU och inte vill ha någon överstatlig ekonomisk och politisk union.
Stärk demokratin där frågor måste kunna återföras från EU till medlemsländerna. Flexibel integration i EU är det bästa sättet att stärka sammanhållningen i EU och Europa. Det betyder att varje medlemsland ska ha rätt att själv bestämma på vilka områden landet vill medverka och på vilka områden man vill stå utanför, som i fråga om EMU och Schengen. Det stärker inte samarbetet i EUropa att tvinga in alla länder i samma fålla.

Förslaget om en subsidiaritetsombudsman från Hanna Wagenius i Centerns ungdomsförbund är ett utmärkt förslag som centern bör driva i EU-valet.

Turkiet och Serbien måste visa att de respekterar demokratiska krav.
Det har Turkiet nyligen visat att man inte gör och Serbien måste  skapa helt andra och bättre relationer till Kosovo innan det kan bli fråga om medlemskap i EU. Jag tror dock att det är bra att fler blir medlemmar i EU. Då blir det lättare att skapa ett flexibelt samarbete och svårare att bygga upp en EU-stat.

För övrigt lämnar jag nu datorn och går ner och tar en simtur vid badhusviken....


Inga kommentarer: