onsdag 12 juni 2013

Trafiken stor fråga i landstingsbudgeten. Moderaterna med Christer G Wennerholm börjar närma sig Centern om T-bana till Hagastaden
Centern är spårpartiet i landstinget. Det sa finanslandstingsrådet Knut Nilsson redan på 70-talet och det höll i sig hela tiden han var aktiv till mitten av 90-talet. Jag var pol.sek hos Knut när han, för det var han, drev igenom Tvärbanan, som ingen trodde på och som sedan länge är en succée.
Vi var partiet för utbyggd kollektivtrafik och mot nya stora motorleder som Österleden och Kungshattsleden, senare Västerleden nu Förbifarten som bara alstrar ny biltrafik. För mig är det detsamma i dag om Förbifarten.

De stora frågorna var T-bana till Hagastaden, eller spårvagnar, där trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm var ovanligt återhållsam. Tätare trafik på Roslagsbanan var ett annat huvudämne där Bosse Andersson och  Lars Carlssson pressade socialdemokraterna som helst pratade om T-bana till Täby.
Det går att göra både och., men i rätt ordning.

Själv tog jag upp trafiken mot ostsektorn. Vi driver på för T-banan till Nacka, men i Värmdö är det viktigaste att vi kan behålla och utveckla busstrafiken in till Slussen. Egna bussfiler, BRT-banor och fler turer. en stor fråga blir att få trafiken att flyta när reparationer och nya investeringar vid Danvikstull, Slussen, Stadsgården och ny Skurubro kan komma att skapa trafikkaos i 6-8 år. Landstinget  och SL måste här ha beredskap för att uppehålla förtroendet från både bilister och kollektivresenär.

För övrigt  åker jag nu in för andra dagen som handlar om sjukvården, där budgeten omsätter 50 miljarder med 35 miljarder i invsteringar de närmaste åren, bl a i Nya Karolinska Sjukhuset,NKS. Denna Framatidens hälso och sjukvård ska jag tala om.
För övrigt har Hacke nu fått ungar i sitt runda bo i aspen.

Inga kommentarer: