söndag 9 juni 2013

Annika Ström Melin har rätt om tre bra EU-beslut: fiske, gränser och asyl
Rätt ska vara rätt och bra ska vara bra. Fiskebeslutet i EU mellan parlamentet och rådet att i princip inte mer ska fiskas upp än vad vetenskapen anser godtagbart för att ett behålla fiskebestånden, var en framgång.. Max nio procent av fisken får kastas över bord. Hittills har inga regler funnits.
Ländernas hot om att sätta upp gränskontroller och passkontroller har nu stoppats och för detta ska Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström ha en stjärna i himlen.
Också om asylpolitiken finns nu en uppgörelse med skärpta regler för mottagning och prövning av asylsökande som EU-parlamentet ska rösta om. Vackert.

Nej, någon euroregering ska vi inte ha
På fullt allvar diskuteras nu mellan Tyskland och Frankrike, Merkel och Hollande, en euroregering med euroländerna. Styrningen av euron ska "stärkas" och samarbetet om euron ska "fördjupas". Det ska bli en politisk union mellan euroländerna som inledning till en federal EU-stat. En "särskild ordförande" med långgående befogenheter ska tillsättas av euroländerna som regelbundet ska träffa uppgörelser med euroländernas finansministrar.

Euron har skapat oerhörda problem för hela EUropa, inte bara euroländerna.
Var finns demokratin i de byråkrat och Ty-Fr lösningar som nu diskuteras.Vi är glada att vi inte är med i eurohaveriet men vi bör som medlemsland i EU säga ifrån om de planer på en euroregering som ingång till en politisk union och federal EU-stat som nu diskuteras.

Bra förslag från Johan Linander om en nationell polisenhet mot människohandel
Vi stärka såväl de nationella som de europeiska och internationella samarbetet mot den omänskliga människohandeln världen över.

För övrigt  åkte vi till Björkvik i går och badade med Stoffe i hans nya öppna, svarta audi. Härligt.

Inga kommentarer: