onsdag 26 juni 2013

Roligt och bra att så många centerpartister ställer upp i EU-valet den 25 maj nästa år - som blir avgörande för kommun-, landstings- och riksdagsvalen i september.
Det är roligt och bra men också nödvändigt att vi får många aktiva kandidater från centern i EU-valet. Det blir en ovanligt lång valrörelse som sträcker sig från vårvintern febr/mars till september. Det gäller nu att ta fram frågor där väljarna känner igen centern under hela valrörelsen, Klimat, energi, miljö, jobb och infrastruktur ska gå som en grön tråd genom hela valperioden.

Ingen ska heller vara okunnig om centerns prioriteringar om vad vi vill att EU ska göra - och vad vi inte vill att EU ska lägga sig i, som vi ska besluta om hemma. Precis som EU har fått allt fler ansvarsområden ska vi också ha rätt att förhandla om att återta beslut från EU till medlemsländerna.

Ett färskt och bra exempel på vad vi verkligen ska satsa på gemensamt i EU och internationellt är forskning och innovationer för en bättre värld.
Här har vår EU-parlamentariker Kent Johansson gjort ett grovjobb. Som ende svensk har Kent drivit på i förhandlingsgruppen mellan EU-parlamentet, kommissionen och det irländska ordförandeskapet i rådet och nu fått en överenskommelse till stånd om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.
Och det är inga småpengar det handlar om - 600 miljarder kronor. En särskilt post har också avsatts för små- och medelstora företag. En grön centerpolitik av bästa märke.

För övrigt regnar det på Västkusten men utsikten från ön in mot fastlandet är densamma....

Inga kommentarer: