fredag 14 juni 2013

Så har då Folkinitiativet för folkomröstning om glesbygds- och skärgårdsskolorna i Värmdö lämnat över 3800 namnunderskrifter till kf ordföranden Mari Bladholm och kso Monica Pettersson
Det var ett väl samlat pressuppbåd som deltog i överlämnanden i kommunhuset i Gustavsberg i går.
Det såg lite trögt ut för några veckor sedan med namn men  när insamlingsdatum närmade sig gick det mycket bättre. Det handlar om neddragning på Kyrkskolan och skärgårdsskolorna som på sikt kan betyda att glesbygdsskolorna i kommunen läggs ner och alla barn ska gå på stora skolor.
Det är viktigt nu att folkomröstningen får ett högt valdeltagande. En bra tidpunkt är tillsammans med EU-valet den 25 maj nästa år. Då kan de två frågorna dra upp varandra och valdeltagandet kan bli högt.

Det är viktigt för att koalitionen i Värmdö med m,fp.kd och Mp ska följa beslutet
om det blir ett klart utslag för att inte dra ner på Kyrkskolan och skärgårdsskolorna. I andra folkomröstningar med lågt valdeltagande finns flera exempel på att den politiska majoriteten har hänvisat till just detta och inte följ beslutet.

Det har varit flest lokala folkomröstningar om nedläggning av skolor
Sedan lagändringen om kommunala folkomröstningar infördes 2011 har sju sådana genomförts och 5-6 står på tur. Mest har det handlat om just nedläggningar eller neddragningar av glesbygdsskolor. Resultatet har ofta blivit ett klart Nej för nedläggning. Skolor har räddats men andra har lagts ner ändå.
Vi vill ha kvar glesbygds-och skärgårdsskolorna i Värmdö.

För övrigt ska jag nu läsa lite handlingar till landstingsstyrelsen och fundera på hur jag ska göra med nomineringen till riksdagen.

Inga kommentarer: