måndag 10 juni 2013

Budtgetdebatt i landstinget: Jag ska tala om Framtidens hälso- och sjukvård och satsningar på funktionshindrade - vi måste bli bättre på att ordna jobb åt funktionshindrade i landstinget

Femtio miljarder ligger i budgeten för sjukvården 2014. Alliansen har tagit beslut om en plan för Framtidens hälso- och sjukvård som kommer att diskuteras på budgetmötet i landstinget tisdag och onsdag. Vi bygger NKS, Nya Karolinska sjukhuset för 15,7 miljarder kronor och vi rustar upp de gamla sjukhusen Karolinska i Huddinge, SÖS, Danderyd, Sabbatsberg, Sollentuna, Nacka. St Göran för 35 mdr kronor de närmaste åren.

Men Framtidsplanen är ett nytänk där vård som inte kräver akutsjukhusens resurser styrs närmare patienterna
Centerpartiet har drivit på för att stärka närsjukvården där närakuter som Nacka, som kommer att få nya resurser. I budgeten blir närakuternas uppdrag tydligare och bredare med röntgen och provtagningar om det inte redan finns och ökat öppethållande. De patienter som ändå söker sig till de stora akutsjukhusen kommer att kunna gå till lättakuter i samma hus för snabbare vård. IT och E-hälsa ska stärka den utvecklingen.

Extraresurser satsas för att erbjuda funktionshindrade jobb i landstinget
Det kan syns som en liten fråga i relation till alla miljarder som satsas på sjukvården. För de personer det gäller är det inte det. Vi stärker färdtjänsten med ökad resetilldelning. Jag är också glad för att en plan och nya pengar ska tas fram för att anställa fler funktionshindrade i vården och att vi ska involvera handikapporganisationerna i det arbetet.

För övrigt ska jag nu gå igenom budgeten och mina inlägg ett varv till....
Inga kommentarer: