torsdag 13 juni 2013

Alldeles för lite diskussion  bland allmänhet och media om vad som görs och beslutas i landstinget
Så är då landstingsfullmäktiges budgetdagar och kvällar avslutade. 80 miljarder är fördelade med 51 på sjukvård och så där 15-20 på trafik, beroende på om man räknar in vad vi medborgare betalar, kultur, regionplanering, forskning, funktionshindrade...
Pratade själv om trafik i ostsektorn, Framtidens Hälso- och sjukvård samt om satsning på jobb för funktionshindrade. Går att läsa i tidigare bloggar.

På sjukvården lyfte jag fram vad centern särskilt har drivit och fått igenom i förhandlingarna:
Närsjukvården ska byggas ut, med näraukter närmare människorna. Öppenvård, akutvård och rehab ska mer ske utanför de stora akutsjukhusen. Vi ska bygga ut nätverksvården där patienten ska följas från första besöket till friskrivning i en sammanhållen vårdkedja. Mer IT och Etjänster och ökad samverkan mellan forskning och sjukhus för att förbättra vården.

Hur mycket vi än talar om att du ska gå till rätt vårdnivå så kommer människor - Du och jag- ändå att gå till sjukhusen och då ska det finnas lättakuter som kan ta hand om lättare sjukdomar direkt.

Grön hälsa med ökad samverkan mellan somatik oich psykiatri, tex i fråga om stressjukdomar, vårdcoacher som hjälper dig rätt och hälsomottagningar för att minska alkohol, rökning och stress är andra C-förslag som nu blivit verklighet.

Själv är jag mest nöjd över att en plan tas fram och pengar satsas på att få fler funktionshndrade anställda i vården.

För övrigt ska jag nu till kommunen och överlämna 3498 namnunderskrifter för folkomröstning om att behålla glesbygds- och skärgårdsskolorna i Värmdö.

Inga kommentarer: