söndag 2 juni 2013

Stor framgång för uthålligare fiske - men vem ska följa upp och kontrollera?
Det var verkligen roligt att rådet och parlamentet kom överens i veckan om att medlemsländerna måste lyssna på forskarna när det tas beslut om fiskekvoter. Det har man inte gjort hittills. Tvärtom har man givit nya EU-pengar till nya fiskebåtar utan hänsyn till marginaliserade fiskebestånd, på i Nordsjön, i medelhavet och utanför Afrikas kuster.
Du får heller inte dumpa fisk. Nu kan du kasta hur mycket fisk du vill över bord. Sådan fisk som man inte fiskat efter...eller som är för liten, eller...-Nu får max 9 procent kastas och senare bara 5 procent.
Baksidan är att reformens genomförande flyttades fram från 2015 till 2020.I sju år till får du fortsätta med rovfisket. Finns det någon fisk kvar till 2020....?

Eskil Erlandsson och Isabella Lövin ska ha i alla fall ha ordentlig kredit för de stor insatser de gjort.

Vår CUF-ordförande Hanna Wagenius ska också ha en stjärna i himlen för sitt förslag att inrätta en subsidiaritetsombudsman i EU. Detta för att se till att subsidiaritetsprincipen följs, dvs inga beslut på EU nivå som bättre kan tas  och skötas i medlemsländerna - ingen federativ EU-stat alltså. Vackert.

Och den "gamle" EU-journalisten Rolf Gustavsson gör reklam för en EU-kritisk bok om varför Maastrichtfördraget med EMU blev en tillbakagång för Europasamarbetet.
Boken heter "Från Monnet till Maastricht" (Santérus) och är skriven av departementsrådet Lars Lundberg, på finansdepartementet som nära följt EMU-projektets  haveri.

För övrigt blir det nu lite trädgårdsarbete och tennis med Micke där Sara och Hanna ville vara med och spela...


Inga kommentarer: