fredag 7 juni 2013

Folkomröstning om kyrkskolan närmar sig - nu mycket nära 3000 underskrifter
Ja, så ser det ut när vi träffas och diskuterar frågan under nationaldagen. Det betyder att frågan kommer upp kommunfullmäktige. Då kan det bara bli nej till folkomröstning om mer än två tredjedelar står bakom det. Frågan handlar om våra glesbygdsskolor, främst Kyrkskolan, om klass 4 och 5 ska stängas till hösten och även om nedskärningar på skärgårdsskolorna. Följden kan bli att Kyrkskolan läggs ned.

De större skolorna i Hemmesta och Gustavsberg blir ännu större och de mindre blir ännu mindre. Beslutet om den nya skolorganisationen togs på ett bristfälligt underlag av Koalitionen i Värmdö med m,fp,kd och Mp som vägrade lyssna på elever, föräldrar,lärare och rektorer.

Viktigt hur frågan ställs
Hur frågan i folkomröstningen exakt ska formuleras bestäms först när de 3000 namnen som behövs lämnats in. Så är reglerna. Det är viktigt att den blir tydlig för att behålla glesbygdsskolorna, t.ex "ska Värmdö behålla och utveckla glesbygdsskolorna i kommunen". Det täcker att man inte ska dra ner, enligt det beslut som m.fp,kd och Mp koalitionen tagit och det omfattar också att de ska utvecklas, inte avvecklas.

Folkomröstningen bör hållas i anslutning till valen näsa år, antingen i maj i samband med EU-valet eller i september när riksdags-landstings, och kommunval hålls. Det är viktigt att få ett högt valdeltagande för att majoriteten inte ska vifta bort resultatet.

För övrigt ska jag nu hämta motorsågen och sätta igång att såga upp allt fallvirke som samlats in från den hårda vintern att värma oss till nästa..

3 kommentarer:

Melanie Forsberg - Folkinitiativet i Värmdö sa...

Tack Hasse för att du kämpar för precis det vi vill; att man ska kunna leva och bo i alla delar av kommunen utan att barnen ska behöva pendla till de större skolorna i centralorterna.

Vi förstår fortfarande inte varför koalitionen vill dra ner på en så väl fungerande skola som Kyrkskolan är.

På torsdag lämnar vi in alla underskrifter och vi tackar dig för att du har hjälpt till!

Anonym sa...

Bra skrivet. Dock ett fel i det hela. EU valetbär i juni. Anser att en eventuell omröstning bör ligga i anslutning jets det valet. Frågeställningen är viktig. Så även allmakts som bör komma fram till det såsom befolkningsprognoser etc. För i slutändan måste ekonomin också gå ihop.

Det jag efterlyser hos oppositionen är vad de vill då jag endast sett att de är mot vad majoriteten beslutat utan eget förslag. Kan dock ha missat det.

Hemmestahasses blog sa...

Tack för kommentarerna.
EU-valet är den 25 maj nästa år.
Hälsn Hans