torsdag 27 juni 2013


Pressmeddelande 130626
Hans Lindqvist EU-kandidat ( C )
kommun och landstingsledamot
tel 070/ 5485819

-Roligt och bra att så många centerpartister ställer upp i EU-valet som blir helt avgörande för kommun-, landstings- och riksdagsvalen i september

Det säger Hans Lindqvist, tidigare EU-parlamentariker för centern och nu ånyo nominerad inför EU-valet den 25 maj nästa år.

EU ska ägna sig åt de stora livsavgörande frågorna mellan länder som fred klimat, energi, miljö och sammanhållning för ett bättre Europa och en bättre värld.
Lika viktigt är att EU inte lägger sig i frågor som medlemsländer och nationer ska besluta själva som skola, välfärd  och trygghet och frågor som medborgarna uppfattar som lokala, regionala och nationella.

-Jag vill arbeta för ett flexibelt EU-samarbete där länder ska kunna bestämma själva i vilka frågor man vill underkasta sig ett gemensam beslutsfattande och vilka frågor man vill bestämma själva, som euron och Schengen.

-Precis som EU lagt under sig allt fler politikområden ska det också finnas en rättighet att återta beslutanderätt till medlemsländer, som t.ex i jaktfrågor.

Ett 90-tal centerpartister som nominerats ställer nu upp i EU-valet och det stärker deltagandet, ökar intresset och medverkar till ett högre valdeltagande,
säger Hans Lindqvist.

För övrigt packar vi nu ner badbyxorna och tennisracketarna och åker hem till Värmdö för att planera cykelturen med Hemmestakören...och sedan blir det Almedalen.Inga kommentarer: