tisdag 4 juni 2013

Kommundirektörens budgetförslag; oförändrad skatt, målet är 2% resultat, räknar med långsam återhämtning av ekonomin.
Ja, det är telegramtexten av kommundirektörens budgetförslag. Skatteprognosen för Värmdö beräknas till 3,4 procent. Halvbra ungefär. Resultatet beräknas till 49.0 milj, då är skatteutjämningen inte inräknad. Prioritering av volym. Inga ambitionshöjningar förutom en stor satsning på Porslinsbutiken genom det nya Porslinscentrum. Investering 175.0 milj och driftkostnad 10 milj. Ökar naturligtvis kommunskulden som redan är för hög enligt revisorerna.
Budgeten är räknad på en befolkningstillväxt på 350 personer per år,lägre än beräknade 500. Bra med konjunkturreserv 13.0 milj och volymreserv lika stor. Nu är det vår tur att gripa tag i förslaget.

En fråga? Borde vi inte försöka få klarhet i vilka som bor här i Värmdö och ska betala skatt här?

Intressant trafikseminarium med Stockholmscentern om framtidens T-bana
Landstingsrådet Gustav Andersson hälsade välkommen och beskrev centerpartiet som tunnelbanepartiet i Alliansen i landstinget. Han välkomnade Catharina Håkansson, tidigare statssekreterare hos Maud Olofsson, nu statlig utredare av tunnelbana och bostadsbyggande tillsammans med H G Wessberg, också han tidigare statssekreterare i Allinsen hos Fredrik Reinfeldt. T-bana till Hagastaden, Nacka och Barkarby med avgrening till Gullmarsplan och nya bostäder är uppdraget. T-banan till Nacka kan kombineras med Österleden eller Östlig förbindelse, men "det är T-banan som styr sträckningen", sa Catharina. T-banan ska gå där folk bor, inte bland björnarna på Skansen.

Höjda och utvidgade trängselavgifter ska betala utbyggnaden.
Men det borde vara självklart att detta beslutas i regionen och inte i Stockholm. Förbifart Stockholm tonades kraftigt ned mot ändrad åsikt av både Gustav Andersson och Lucas Forslund.
Vi vill ha ett fungerande trafiksystem, sa tunnelbanan MTR:s företrädare, med t.ex spårbilar som matarbanor till T-banestationerna.

För övrigt åker jag nu in till möte med produktionsutskottet om bland annat arbetsmiljön i sjukvården, med stress mm.

Inga kommentarer: